نشر خبر

آخرین عناوین

پربیننده ترین

کد مطلب: 31766  |  
تاریخ انتشار : 1396-12-19 17:23
مدیر تربیت بدنی دانشگاه بزرگمهر قائنات از کسب دو عنوان سوم مسابقات کشتی آزاد و فرنگی دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور توسط دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات خبر داد.

به گزارش دانشجو پرس ، سید محمد علی یعقوبی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا منطقه خراسان‌جنوبی اظهار کرد: دانشگاه بزرگمهر قائنات در اولین تجربه حضور خود در  مسابقات ورزش قهرمانی دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9کشور؛ انتخابی چهاردهمین المپیاد ورزش قهرمانی دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور که در تابستان 97 برگزار می‌شود، نسبت به اعزام دو تیم والیبال دختران و پسران و سه تیم تنیس روی میز، فوتسال و کشتی آزاد و فرنگی پسران به این دوره از مسابقات اقدام کرد.

وی با بیان اینکه  در نتیجه حضور این تیم‌ها در این دوره از رقابت‌ها افتخاراتی نیز کسب کرد، افزود: مهم‌ترین دستاورد حضور دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات در این دوره از مسابقات، حضور جدی و منظم دانشجویان در تمرینات تیم‌های ورزشی دانشگاه در طول نیمسال گذشته بوده است.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه بزرگمهر قائنات بیان کرد: حضور منظم دانشجویان در تمرینات تیم‌های ورزشی دانشگاه نه تنها موجب افزایش نشاط روحی و جسمی آنان شده است، بلکه آنان را از بسیاری آسیب‌های اجتماعی نیز مصون نگه داشته است.

یعقوبی ادامه داد: عنوان سوم مسابقات کشتی فرنگی دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور در وزن 55 کیلوگرم توسط علی نوروزی، دانشجوی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه بزرگمهر قائنات کسب شد.

وی اظهار کرد: همچنین عنوان سوم مسابقات کشتی آزاد دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور در وزن 79 کیلوگرم توسط محسن علیزاده میانکوه، دانشجوی رشته مهندسی عمران دانشگاه بزرگمهر قائنات کسب شد.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه بزرگمهر قائنات با بیان اینکه این مسابقات با حضور کشتی گیران برجسته‌ای از 13 دانشگاه مطرح منطقه 9 کشور برگزار شد، خاطرنشان کرد: تیم تنیس روی میز دانشگاه نیز توانست جایگاه پنجم در بین 12 تیم شرکت کننده از دانشگاه‌های منطقه در این دوره از مسابقات را کسب کند.

 

سید محمد علی یعقوبی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا منطقه خراسان‌جنوبی اظهار کرد: دانشگاه بزرگمهر قائنات در اولین تجربه حضور خود در  مسابقات ورزش قهرمانی دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9کشور؛ انتخابی چهاردهمین المپیاد ورزش قهرمانی دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور که در تابستان 97 برگزار می‌شود، نسبت به اعزام دو تیم والیبال دختران و پسران و سه تیم تنیس روی میز، فوتسال و کشتی آزاد و فرنگی پسران به این دوره از مسابقات اقدام کرد.

وی با بیان اینکه  در نتیجه حضور این تیم‌ها در این دوره از رقابت‌ها افتخاراتی نیز کسب کرد، افزود: مهم‌ترین دستاورد حضور دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات در این دوره از مسابقات، حضور جدی و منظم دانشجویان در تمرینات تیم‌های ورزشی دانشگاه در طول نیمسال گذشته بوده است.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه بزرگمهر قائنات بیان کرد: حضور منظم دانشجویان در تمرینات تیم‌های ورزشی دانشگاه نه تنها موجب افزایش نشاط روحی و جسمی آنان شده است، بلکه آنان را از بسیاری آسیب‌های اجتماعی نیز مصون نگه داشته است.

یعقوبی ادامه داد: عنوان سوم مسابقات کشتی فرنگی دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور در وزن 55 کیلوگرم توسط علی نوروزی، دانشجوی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه بزرگمهر قائنات کسب شد.

وی اظهار کرد: همچنین عنوان سوم مسابقات کشتی آزاد دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور در وزن 79 کیلوگرم توسط محسن علیزاده میانکوه، دانشجوی رشته مهندسی عمران دانشگاه بزرگمهر قائنات کسب شد.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه بزرگمهر قائنات با بیان اینکه این مسابقات با حضور کشتی گیران برجسته‌ای از 13 دانشگاه مطرح منطقه 9 کشور برگزار شد، خاطرنشان کرد: تیم تنیس روی میز دانشگاه نیز توانست جایگاه پنجم در بین 12 تیم شرکت کننده از دانشگاه‌های منطقه در این دوره از مسابقات را کسب کند.

 

 

سید محمد علی یعقوبی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا منطقه خراسان‌جنوبی اظهار کرد: دانشگاه بزرگمهر قائنات در اولین تجربه حضور خود در  مسابقات ورزش قهرمانی دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9کشور؛ انتخابی چهاردهمین المپیاد ورزش قهرمانی دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور که در تابستان 97 برگزار می‌شود، نسبت به اعزام دو تیم والیبال دختران و پسران و سه تیم تنیس روی میز، فوتسال و کشتی آزاد و فرنگی پسران به این دوره از مسابقات اقدام کرد.

وی با بیان اینکه  در نتیجه حضور این تیم‌ها در این دوره از رقابت‌ها افتخاراتی نیز کسب کرد، افزود: مهم‌ترین دستاورد حضور دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات در این دوره از مسابقات، حضور جدی و منظم دانشجویان در تمرینات تیم‌های ورزشی دانشگاه در طول نیمسال گذشته بوده است.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه بزرگمهر قائنات بیان کرد: حضور منظم دانشجویان در تمرینات تیم‌های ورزشی دانشگاه نه تنها موجب افزایش نشاط روحی و جسمی آنان شده است، بلکه آنان را از بسیاری آسیب‌های اجتماعی نیز مصون نگه داشته است.

یعقوبی ادامه داد: عنوان سوم مسابقات کشتی فرنگی دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور در وزن 55 کیلوگرم توسط علی نوروزی، دانشجوی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه بزرگمهر قائنات کسب شد.

وی اظهار کرد: همچنین عنوان سوم مسابقات کشتی آزاد دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور در وزن 79 کیلوگرم توسط محسن علیزاده میانکوه، دانشجوی رشته مهندسی عمران دانشگاه بزرگمهر قائنات کسب شد.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه بزرگمهر قائنات با بیان اینکه این مسابقات با حضور کشتی گیران برجسته‌ای از 13 دانشگاه مطرح منطقه 9 کشور برگزار شد، خاطرنشان کرد: تیم تنیس روی میز دانشگاه نیز توانست جایگاه پنجم در بین 12 تیم شرکت کننده از دانشگاه‌های منطقه در این دوره از مسابقات را کسب کند.

 

 

نظر شما